Wisconsin
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Allenton WI 262-629-1460 V.34+, K56flex-V.90
Appleton WI 920-996-4570 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Blair WI 608-989-9134 V.34+, K56flex-V.90
Briggsville WI 608-981-2648 V.34+, K56flex-V.90
Brillion WI 920-756-9158 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Bristol WI 262-857-3774 V.34+, K56flex-V.90
Cascade WI 920-528-7677 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Centerville WI 608-539-4112 V.34+, K56flex-V.90
Chilton WI 920-849-3234 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Colby WI 715-223-0380 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Denmark WI 920-863-5901 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Eau Claire WI 715-830-7500 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Fountain City WI 608-687-4414 V.34+, K56flex-V.90
Green Bay WI 920-592-9060 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Holmen WI 608-526-2657 V.34+, K56flex-V.90
Hudson WI 715-381-4940 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Johnsburg WI 920-795-4937 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Kewaskum WI 262-626-1663 V.34+, K56flex-V.90
Kiel WI 920-894-4604 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Lebanon WI 920-925-3011 V.34+, K56flex-V.90
Madison WI 608-252-6580 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Mapleton WI 920-474-3233 V.34+, K56flex-V.90
Marshfield WI 715-389-8557 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Melrose WI 608-488-6062 V.34+, K56flex-V.90
Milwaukee WI 414-270-3090 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Mishicot WI 920-755-4890 V.34+, K56flex-V.90
Neosho WI 920-625-2303 V.34+, K56flex-V.90
Oostburg WI 920-564-6778 V.34+, K56flex-V.90
Owen WI 715-229-4846 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Plymouth WI 920-892-2567 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Random Lake WI 920-994-8140 V.34+, K56flex-V.90
Reedsville WI 920-754-1156 V.34+, K56flex-V.90
Slinger WI 262-644-0745 V.34+, K56flex-V.90
Spencer WI 715-659-4931 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
St Cloud WI 920-999-2319 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Stratford WI 715-687-4849 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Sun Prairie WI 608-837-8295 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Trevor WI 262-862-7528 V.34+, K56flex-V.90
Twin Lakes WI 262-877-4927 V.34+, K56flex-V.90
Two Rivers WI 920-793-8523 V.34+, K56flex-V.90
Waubeka WI 262-692-3367 V.34+, K56flex-V.90
Wausau WI 715-355-4128 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Whitelaw WI 920-732-3971 V.34+, K56flex-V.90
Wisconsin Dells WI 608-253-2472 V.34+, K56flex-V.90