New Jersey
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Barnegat NJ 609-607-7520 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Bound Brook NJ 732-885-9304 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Butler NJ 973-283-4640 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Caldwell NJ 973-403-2000 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Cherry Hill NJ 856-414-9072 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Englishtown NJ 732-786-1359 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Ewing NJ 609-406-3820 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Hackensack NJ 201-287-0295 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Hackettstown NJ 908-684-5560 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Holmdel NJ 732-817-9100 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Irvington NJ 973-374-4210 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Laurel Springs NJ 856-566-5800 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Long Branch NJ 732-263-9803 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Madison NJ 973-360-1710 V.34+, K56flex-V.90
Mercerville NJ 609-631-7980 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Morristown NJ 973-984-2407 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Newark NJ 973-589-7536 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Peapack NJ 908-470-3080 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Pleasantville NJ 609-407-6400 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Princeton NJ 609-430-2490 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Rahway NJ 732-381-9482 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Red Bank NJ 732-933-1114 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Toms River NJ 732-240-6816 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Trenton NJ 609-394-2970 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Trenton NJ 609-777-5551 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
Vineland NJ 856-205-7380 ISDN, V.34+, K56flex-V.90
White Horse NJ 609-581-3555 ISDN, V.34+, K56flex-V.90