Manitoba
 
CITY PROV PHONE CONNECTION
Winnipeg MB 204-957-5505 56K v.90